TEAM

 Aey, Therapeutin

Dienstag - Freitag

 Gän, Therapeutin

Montag - Samstag

KITTY ,Therapeutin

Freitag / Samastag

Pukky, Therapeutin

Donnerstag - Samstag

Yupa, Therapeutin

Dienstag/Donnestag/  Samstag